Programi

PROGRAMI V VRTCU DOBRNA

Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo zakonsko osnovo, starost otrok, želje staršev in prostorske zmogljivosti.

V Vrtcu Dobrna izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih:

 • dnevne programe – največ 9 ur dnevno,
 • poldnevne programe – 4 do 6 ur dnevno,

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Glede na starost otrok:

 • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenega 11. meseca do treh let in
 • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Glede na vrsto oddelka:

 • homogeni – otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto,
 • heterogeni – otroci so po starosti eno, dve ali celo tri leta,
 • kombinirani – otroci obeh starostnih skupin.

Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno prisotnostjo vsaj 6 ur dnevno, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur in v oddelkih II. starostnega obdobja vsaj 4 ure. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb.

 

Obogatitvene dejavnosti

Za popestritev rednega programa bo poskrbljeno z obogatitvenimi dejavnostmi, brez dodatnih plačil staršev, in sicer glede na starostno stopnjo otrok.

Obogatitvene dejavnosti so namenjene vsem otrokom. Izvajajo se na podlagi starosti, interesa, želja in sposobnosti otrok. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladni s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

Dejavnosti, ki se izvajajo v I. starostnih skupinah:

 • Plesno-gibalno izražanje v povezavi z lutko.

Skupine II. starostnega obdobja imajo naslednje obogatitvene dejavnosti:

 • Pevski zbor, vsak torek ob 9.00 v rjavi skupini (samo letnik 2013).
 • Gozdni dan – vnašanje matematičnih in naravoslovnih elementov v učilnico na prostem v povezavi z lutko (zelena, rumena, bela in rjava skupina 1x na teden celo leto).
 • Tedensko vključevanje otroka s posebnimi potrebami (zelena in roza skupina).
 • Joga. Temeljila bo na mitih in legendah (rjava, bela).
 • Bose noge – otroški ljudski plesi (samo letnik 2013).
 • Lonec kuhaj – priprava tradicionalnih jedi projektnih partnerjev(rjava, bela).
 • Gibanje je matematika – fina in groba motorika v povezavi z matematiko (zelena skupina).
 • Gibalne urice
 • Raziskovalček z naravoslovnimi vsebinami
 • Pravljična noč – zimsko in poletno spanje v vrtcu (dejavnosti izvedemo dvakrat letno na temo države partnerice) (samo letnik 2013). Okvirna datuma: 14. 12. 2018 in 31. 5. 2019.
 • Vrtčevsko gledališče (bela, rjava skupina).

Z nekaterimi obogatitvenimi dejavnostmi želimo zadovoljiti potrebe tistih otrok, ki si želijo več zahtevnejših aktivnosti in tistih staršev, ki želijo otroku omogočiti različne dejavnosti tudi v popoldanskem času. To sta predvsem Ciciban planinec Vrtec v naravi. Izvajalke tej dveh dodatnih dejavnosti so delavke vrtca v povezavi z zunanjimi izvajalci. Najstarejši otroci obiščejo tudi plavalni tečaj, ki ga  sofinancira Občina Dobrna na podlagi prijave na razpis.

 

VSEBINA CILJI KOORDINATOR ZUNANJI IZVAJALEC
CICIBAN PLANINEC

4 izleti letno

Spoznati bližnje hribe, krepiti telo ter privzgajati pozitiven odnos do narave. Oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov. Marjana Šet

 

Planinsko društvo Dobrna
PLAVALNI TEČAJ S pomočjo igre in gibanja otroke prilagoditi na vodo. Mojca Krajšek Velenje
VRTEC V NARAVI Učenje v najboljši učilnici na svetu – naravi. Suzana Adamič Dom na Razpotju, Logarska dolina

 

Dodatne (nadstandardne) dejavnosti

Izvajajo se izven 9 urnega dnevnega programa vrtca in jih izvajajo oz. vodijo vzgojiteljice in pomočniki vzgojiteljice vrtca oziroma jih izvajajo organizacije usposobljene in registrirane za tovrstno dejavnost in so v celoti financirani s strani staršev.

Cilji teh dejavnosti so razvijati interese in sposobnosti otrok.

 • Tuj jezik.
 • Ples (Plesna šola Igen).
 • Cici nogomet.

 

VSEBINA ZUNANJI IZVAJALEC
PLES Plesna šola Igen
TUJ JEZIK C3 Center
ŠPORT Športna šola
(Visited 1.119 times, 2 visits today)